Empati

”Empati är förmågan att se med någon annans ögon,
höra med någon annans öron och känna med någon annans hjärta.”
(Alfred Adler) Citat ur Peter Bruséns bok ”Livet en gång till”.
 
http://www.empowercenter.se/empowerment-28297237
 
Så skönt att hitta citatet,
dels för att stärka min yrkesroll
men också att det kanske behövs lite mer av det i världen.
 

RSS 2.0